Privacy Statement

Privacy Statement

Smartbooqing vind het beschermen van privacy ontzettend belangrijk. Daarom neemt Smartbooqing in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gepaste, materiële, elektronische en bestuurlijke maatregelen om de persoonlijke gegevens van haar klanten tegen ongeoorloofde toegang te beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op het Smartbooqing platform en de Smartbooqing apps voor iOS en Android. Door gebruik te maken van door Smartbooqing geleverde diensten maak je kenbaar dat je akkoord gat met de behandeling van gegevens zoals in deze verklaring is beschreven.

Gebruik van SSL

Smartbooqing vind het belangrijk om jou persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer je de website van Smartbooqing bezoekt zal je opvallen dat wij gebruik maken van een Secure Socket Layer certificaat (SSL).Hierdoor wordt informatie die wordt overgedragen altijd beschermd door SSL beveiliging met hoogwaardige certificaten. Alle gedeelde persoonlijke informatie wordt hierdoor onherkenbaar gecodeert voordat deze informatie wordt verzonden.

Gegevens bewaren

Gegevens die aan Smartbooqing worden verstrekt worden door ons met veel zorg bewaard. Vanuit overheidswege ben je verplicht om je boekhouding minimaal 7 jaar te bewaren. In plaats van een stapel orders in je kast bewaren wij alle gegevens van actieve klanten voor ten minste 7 jaar. Gedurende deze periode verleent Smartbooqing actieve klatnen toegang deze informatie.

Overeenkomst opzeggen

Besluit je om een ander product te gebruiken en de samenwerking met Smartbooqing op te zeggen? Dat zouden wij natuurlijk ontzettend jammer vinden. Wanneer het contract met Smartbooqing beeindigt wordt heb jij als Klant de mogelijkheid om je gegevens te laten exporteren in een van de opgegeven formaten. Deze export is naar eigen inzicht te gebruiken en kan je op eigen verantwoordelijk online of offline bewaren. Vind je dat toch een beetje eng? Dan kunnen wij van Smartbooqing je gegevens na beeindiging van het contract tegen een vergoeding bewaren. Hierbij vinden wij het wel van belang dat het doel van bewaren niet meer of minder omvat dan raadpleging voor boekhoudkundige en andere doeleinden door een door de Klant aangewezen beheerder.

Delen van informatie

Delen van persoonlijke informatie met derden vinden wij van Smartbooqing niet zo netjes, en dat is wellicht nogal zacht uitgedrukt. De persoonlijke gegevens die bij Smartbooqing worden ingevoerd, worden door ons alleen gebruikt met het oog op levering en de kwaliteitscontrole van Smartbooqing-diensten. Deze ggeven worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Klant niet aan derden gedeeld of vrijgegeven, tenzij de overheid dit van ons vereist middels een wet, gerechtelijke uitspraak of bevel. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie, verzamelde en globale gegevens zoals, maar niet beperkt tot, het totaal aantal gebruikers, verwerkte documenten en sectoren kunnen in bepaalde gevallen openbaar worden gemaakt voor wettige doeleinden. Hierbij kan je denken aan verbetering, kennisoverdracht en promotie van diensten aangeboden door Smartbooqing.

Aanpassen en controle van gegevens

Wil je persoonlijke gegevens controleren of aanpassen? Dit kan bij Smartbooqing ten alle tijden. Ook is het voor Klant altijd mogelijk om zijn registratie te annuleren. In het laatste geval wordt alle persoonlijk informatie gewist. Hierbij maakt Smartbooqing de uitzondering dat informatie die benodigd is om aan de vereisten m.b.t. het bewaren van documenten te voldoen wordt behouden.

Deze bepalingen en de erin beschreven beleidslijnen houden geen contractuele of andere wettelijke rechten van derden, die niet de contracterende partij zijn in.

Cookies

Smartbooqing maakt net als 99% van de websites die je dagelijks bezoekt gebruik van cookies. Dit doen wij om je te helpen jouw online ervaring op je af te stemmen. Wist je dat een cookie eigenlijk niets meer is dan een klein tekstbestand dat automatisch door de webpaginaserver op je harde schrijf wordt opgeslagen? Iedereen krijgt haar eigen cookie toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat deze cookie heeft uitgegeven.

Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat je een bepaalde pagina opnieuw hebt bezocht. De cookie helpt de webservice om bepaalde informatie over jou te herinneren voor latere bezoeken. Hierdoor worden processen voor jou makkelijker omdat de webservice onthoudt wat je al eerder hebt ingevuld.

Wijzigen van de privacy verklaring

Smartbooqing is continu in ontwikkelen. Als gevolg hiervan zullen wij met regelmaat de privacyverklaring van updaten. Daarom raden wij je aan om deze verklaring periodiek te raadplegen.

Contact

Heb je vragen of opmerken rondom deze verklaring? Dan is dit altijd welkom. Ben je van mening dat Smartbooqing niet heeft gehandeld conform deze verklaring? Stuur dan een e-mail naar info@smartbooqing.com. Wij zullen binnen alle redelijkheid inspanning verrichten om het probleem te identificeren, onderzoeken en op te lossen.